Contributie

Contributie seizoen 2020-2021 

De contributie per jaar (september-juni) bedraagt (bedrag is inclusief bondscontributie):

  • Turnen junioren                    € 81
  • Turnen senioren                   € 98
  • Sportief Fit                            € 98
  • Jazz                                       € 81
  • Judo t/m 15 jaar                   € 85
  • Judo 16 jaar en ouder         € 93
  • Jiu Jitsu t/m 15 jaar             € 85
  • Jiu Jitsu vanaf 16 jaar          € 93

Bij opzegging voor 15 januari wordt de helft van de contributie + bondscontributie terugbetaald. Indien men lid wordt gedurende het seizoen, wordt de clubcontributie naar evenredigheid berekend. De bondscontributie wordt volledig in rekening gebracht.

 Als u een automatische incasso afgeeft ontvangt u een korting van € 3,00 (z.o.z. voor het afgeven van de machtiging)

Als iemand meerdere sporten(gym/jazz/judo) binnen de vereniging beoefent, betaalt hij/zij slechts 1 maal bondscontributie en krijgt een korting van € 5.

Als het lidmaatschap later ingaat, wordt de contributie evenredig verminderd.

Het verenigingsjaar loopt volgens de statuten van 1 januari tot 30 december.
Het contributiejaar loopt van 1 september 2020 t/m juni 2021.

Opzegging van het lidmaatschap kan per half jaar vóór 15 juni of 15 januari.
Bij opzegging voor 15 januari wordt de helft van de contributie + de volledige bondscontributie terug betaald.

Als u de vereniging een machtiging tot automatische afschrijving van de contributie heeft verleend, dan vindt deze afschrijving eind oktober plaats. Voor deze machtiging krijgt u een korting van € 3.

Donateurs
U kunt de vereniging steunen door donateur te worden voor € 5 per jaar.

Rustende leden
Jaarlijkse bijdrage voor rustende leden is € 35.