Lessen/Contributies

Als je interesse hebt voor één of meer van onderstaande lessen,
kom dan gerust een keer kijken en/of meedoen! Iedereen is van harte welkom!

Dag Uur Sport/leeftijd Onder leiding van
Dinsdag 20.30 – 21.30 uur Jiu Jitsu Cees Nieuwenhuize
Woensdag 18.30 – 19.30 uur Turnen 1 (vanaf groep 3) Lianne Gideonse
19.30 – 20.30 uur Turnen 2 Lianne Gideonse
Donderdag 16.00 – 17.00 uur Judo (vanaf 6 jaar) Cees Nieuwenhuize
17.00 – 18.00 uur Judo (vanaf 9 jaar) Cees Nieuwenhuize
19.30 – 20.30 uur Sportief Fit Karin Francke
Vrijdag 16.00 – 17.00 uur Jazzdance 1 (6-8 jaar) Lisette Jacobs
17.00 – 18.00 uur Jazzdance 2 (9-10 jaar) Lisette Jacobs
18.00 – 19.00 uur Jazzdance 3 (vanaf 11 jaar) Lisette Jacobs
19.00 – 20.00 uur Yoga Annet Melis

De lessen worden gegeven in de nieuwe gymzaal aan de Westkapelseweg.

Contributie seizoen 2018/2019
Vastgesteld tijdens de ledenvergadering in 2018

Sport Leeftijd/jaar Contributie
Turnen junioren** 6 t/m 15 € 81
Turnen senioren** vanaf 16 € 98
Jazz** 6 t/m 15 € 81
Jiu Jitsu t/m 15 € 88
Jiu Jitsu 16 + € 96
Judo 6 t/m 15 € 88
Sportief Fit 16 + € nnb
Yoga vanaf 16  € 8 per keer + eenmalig € 55

** Contributie is inclusief wedstrijd- & demo-geld.

Als iemand meerdere sporten(gym/jazz/judo) binnen de vereniging beoefent, betaalt hij/zij slechts 1 maal bondscontributie en krijgt een korting van € 5.

Peildatum voor de leeftijd is 1 januari.

Als het lidmaatschap later ingaat, wordt de contributie evenredig verminderd.

Het verenigingsjaar loopt volgens de statuten van 1 januari tot 30 december.
Het contributiejaar loopt van 1 september 2019 t/m juni 2020.

Opzegging van het lidmaatschap kan per half jaar vóór 15 juni of 15 januari.
Bij opzegging voor 15 januari wordt de helft van de contributie + de volledige bondscontributie terug betaald.

Als u de vereniging een machtiging tot automatische afschrijving van de contributie heeft verleend, dan vindt deze afschrijving eind oktober plaats. Voor deze machtiging krijgt u een korting van € 3.

Donateurs
U kunt de vereniging steunen door donateur te worden voor € 5 per jaar.

Rustende leden
Jaarlijkse bijdrage voor rustende leden is € 35.